YEMEK TURK‘ün kuruluş amacı, yüksek gıda güvenliğini sağlayarak, tüketiciye kalite yönetim sistemleri şemsiyesi altında üretilmiş sağlıklı, leziz ve kaliteli yemekler sunmaktır. Hazır yemek üretimi, gıda zincirinde tüketimin yoğun olduğu ve insan sağlığını doğrudan etkileyen bir alan oluşturduğundan,

Yemek Türk

, sorumluluğunun ne denli ağır olduğunun bilincinde ve toplam kalite yönetiminin taşıdığı önemin farkındadır.

Gıda yasalarına uygunluk

Yemek Türk’ ün mutlak kuralıdır. Tüm yasal izinlere sahip olmakla birlikte müşteriye taahhüt edilen ve mutabakata varılan

gıda güvenliği

şartlarına istisnasız uymak ve bunun için gerekli tedbirleri almak da Yemek Türk için zorunludur. Yemek Türk‘ün

organizasyon

yapısı içinde yer alan tüm görevliler, görev ve sorumlulukları hakkında tam bilgiye sahip, kuruluşun

kalite politikası

nın ve üstlendikleri görevi bu kalite anlayışıyla sürdürmeleri gerektiğinin bilincindedir.

Yemek Türk için kalite ve gıda güvenliği şartlarına uymak önemlidir. Ancak bu uygunluğun süreklilik taşıması çok daha önemlidir. Sürekli uygunluğun sağlandığından emin olmanın yolu kontrol ve gözden geçirmektir. Kontroller neticesinde tespit edilen aksaklıklara anında çözüm üretilir. Sistemin işler halde olduğundan emin olunur.

Yemek Türk sağlıklı ve uygun metotlarla gerçekleştirilmek koşuluyla kurum içi ve kurum dışı iletişimin hayati olduğuna inanır. Bunun için gerek kurum içi gerekse kurum dışı iletişim kanallarının sürekli açık olmasına ve kullanılan iletişim araçları ile metotlarının sağlıklı ve doğru iletişimin kurulması için uygunluğuna özen gösterir. Oto kontrol mekanizması, kurum içinde işlerken dışarıdan gelen öneri, şikâyet vb. iletilerin doğru algılanarak geri bildirimlerinin sağlanmasına dikkat eder.

Sistemin ve gıda güvenliği politikasının amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının, ulaştıysa ne ölçüde başarılı olduğunun tespiti için test edilebilir ve ölçülebilir hedefler belirlenerek hedefe ne ölçüde yaklaşıldığının belirlenmesi sistemin istikametinin belirlenmesi açısından önem taşır. Yemek Türk sürekli ilerleme anlayışı çerçevesinde hedeflerini belirler ve bu hedefleri, ölçüme tabi tutar.

Yemek Türk için yönetim sistemi durağan ve statik bir yapı değildir. Sürekli güncelleme, iyileştirme ve gelişim gerektirir. Yemek Türk kurulan kalite yönetim sistemini sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.


Share
Rolex came to lime light only with hard work maintaining quality. Let’s have a look on few points to see what makes replica watches uk stand apart in the crowd. Rolex was established on a very moderate scale in California in 1997. To hit the market, they designed replica watches sale for fashion shows and stole the young minds successfully. The quality and designs became talk o the town. Inspired by this, the company set out to replica watches. Rolex was not discouraged when the big companies became bankrupt. Just went ahead with a rock steady mission. replica watches sale reached pinnacle of success in ten years. At this time Billabong International bought this company for $50 millions! rolex replica sale grew to the full under the banner of Billabong. Along with watches, Billabong diverted business into making bags, wallets, belts, hats, shirts, jackets, headphones. But still, breitling replica uk remain as their signature product.